दस्तावेज़

दस्तावेज़
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / लिंक
लघु सिंचाई विभाग – बोरिंग सूची २०१८-१९ 03/06/2019 डाउनलोड(2 MB)
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 11/06/2018 डाउनलोड(670 KB)
सहायक अध्यापक विषय गणित/विज्ञान चयनित/रिक्त पदों कि सूचना 26/05/2018 डाउनलोड(120 KB)
लघु सिंचाई विभाग – नि:शुल्क बोरिंग सूची २०१७-१८ 25/05/2018 डाउनलोड(9 MB)